สตาร์ทอัพชื่อดัง Business.Club เปิดตัวกระเป๋าเก็บ Bitcoin ...

Slack log for Ark token's value proposition discussion 16-07-18

Please find below a log of the discussion we had in slack regarding the ark token's value proposition. Some of the community members who happen to be long term holders of ark feel that the ark token's value proposition isn't clearly communicated by the team so they asked about it. I'm posting the entire discussion it here to make a permanent record since slack wipes messages after a while.
--------------------------------------------------------------------------------------------
arigard [7:21 PM]
Hey team, so I'm curious. Is there any update on a new white paper at all that was being mentioned? I've been holding Ark since it hit Bittrex and I personally don't really have a clear idea about how the token is going to work in the overall picture, or what really the direction is for the project once v2 is out. It feels like things have gone a bit flat recently, are there any updates on direction and what the plan is once V2 is live? Is there any idea about when it might go live? Or how the Ark token will fit into the economy (will it be a gas?). I see a lot of other projects i'm invested in coming up with very clear roadmaps/dates and direction about what they want to be and I still personally feel Ark's message is a little confused and hard to read especially for people who are not coders/developers.
rob [ Ark Labs ] [7:22 PM]
the roadmap is on the site, arkdirectory.com/kits has nice presentations and other goodies
roks0n (deadlock) [7:23 PM]
@Matthew_DC mentioned a couple of days ago that he’s preparing several blog posts which should explain most of these @arigard
rob [ Ark Labs ] [7:23 PM]
the Blog also goes into lots of v2 details
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:24 PM]
Hi everyone.
rob [ Ark Labs ] [7:24 PM]
Ark is Ark, not like Eth with gas, hence no gas.
Hey @Djenny Floro (Ark Tribe) welcome back
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:24 PM]
Hey rob, hi Rok :slightly_smiling_face:
roks0n (deadlock) [7:25 PM]
Rob, I think he means how everything will be connected with ArkVM etc.
similar conversation as the one few days ago (edited)
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:25 PM]
It's been a while, but I was head on in the project, sorry for not showing more often.
arigard [7:25 PM]
Yeah my main question is really I still don't know what will give the actual Ark token value .
goldenpepe [7:25 PM]
we dont know how the arkvm will work
All we can do is wait
Doubled1c3 (ArkStickers.com) [7:26 PM]
uploaded and commented on this image: bucket.jpg
@Djenny Floro (Ark Tribe)
goldenpepe [7:26 PM]
We can make assumptions but that's all they'll be
roks0n (deadlock) [7:26 PM]
@arigard this was the discussion: https://arkecosystem.slack.com/archives/C2ABRLZB8/p1531422791000216
roks0n (deadlock)
definitely, I’m not blaming anyone :slightly_smiling_face: Was just curious if there were any developments in terms of the updated whitepaper because I was reading one of the threads on reddit from 6 months ago where it was mentioned you’re looking to hire someone write it up.
Posted in #generalJul 12th
arigard [7:26 PM]
And I kind of feel this is such a big elephant in the room for people in the long run.
roks0n (deadlock) [7:26 PM]
click on the link and read from that post on (edited)
arigard [7:26 PM]
ok
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:27 PM]
I saw that there has been some drawbacks with the V2 ?
(Not sure if it's exact, I only came a few times and seemed to understand it was so)
goldenpepe [7:28 PM]
There are just some incompatibilities between v1 and v2 in devnet
which is why devnet is currently down
rob [ Ark Labs ] [7:28 PM]
ArkVM may be unnecessary as more modern approaches to handling contracts are available, one of the main issue is having them be distributed just like the tokens.
goldenpepe [7:28 PM]
There's a community run v2-only devnet though #devnet_unofficial
rob [ Ark Labs ] [7:28 PM]
it's more like drawback with v1
arigard [7:30 PM]
I mean I've seen a lot of stuff in that discussion discussed over the past year and there still seems to be no concrete answers coming out and that is a bit of worry to me personally. It makes it look like the team doesn't even know. I think most that know of Ark understand it wants to create an easy way to deploy blockchains and work as a platform and have some inoperability options. But the fundamentals of how that work right now seems to be up in the air. In other projects I know what gives those tokens value, but in Ark I don't, so it's hard for me as an investor to really sell to someone else the benefits of the token when there is a big question mark still on it.
rob [ Ark Labs ] [7:33 PM]
do you know that Ark Deployer has been available for quite some time?
arigard [7:34 PM]
Yes, that doesn't really answer any questions though.
mak [7:34 PM]
Ark deployer helps the main chain's business case somehow?
arigard [7:35 PM]
What gives Ark token actual value? Like what is the reason people need to buy and hold the Ark token? That is my question.
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:36 PM]
@mak what you're saying is kinda like answering you can use a hammer when asked what a nail do.
arigard [7:36 PM]
You don't need to buy the Ark token to deploy a chain. You can just do it.
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:36 PM]
I mean, the Ark Deployer doesn't answer what's the Ark.
mak [7:36 PM]
@Djenny Floro (Ark Tribe) my point was directed towards rob's comment. I think you misunderstood it.
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:37 PM]
@mak My bad then. I apologize.
Blockhunter [7:38 PM]
:boogieark9:
rob [ Ark Labs ] [7:38 PM]
" I think most that know of Ark understand it wants to create an easy way to deploy blockchains and work as a platform and have some inoperability options. But the fundamentals of how that work right now seems to be up in the air."
This is why I wrote that.. there is no mystery of how that works. You are mistaken or uninformed.
arkenstone [7:38 PM]
That's the problem here because team is programming orientated but there hasn't been alot done on business aspect of the token and marketing investor point big view
mak [7:38 PM]
That only explains the value of the ark codebase not the blockchain though
arigard [7:38 PM]
I think you seem to be trying to turn the argument in a seperate direction.
It's a simple question.
What gives the Ark token value.
rob [ Ark Labs ] [7:39 PM]
The market does. It's on 19 different exchanges.
arigard [7:39 PM]
Seems like you are being unhelpfully obtuse. I'll rephrase.
roks0n (deadlock) [7:39 PM]
so one thing that is clear to me is interoperability using ACES, where ARK is used as a “middleman” between two different chains, so if there’s high volume between those chains, it means the volume of ark increases as well .. what I’d like to know is how things will work with arkvm and how it will all work with sidechains (on eth, all the side chains will basically link back to the main chain which will be the one responsible for security afaik?)
arigard [7:39 PM]
What gives the Ark token value in the Ark ecosystem.
Blockhunter [7:40 PM]
Vote for Pedro he will make all your dreams come true
arigard [7:40 PM]
Eth is a gas, Waves is a gas. Ark is... what?
mak [7:40 PM]
ACES can work with any chains though. Doesn't have to be ark main chain. So I guess tomorrow persona can become the settlement layer for the Ark ecosystem and there's no incentive to stop it from happening.
arigard [7:40 PM]
^
roks0n (deadlock) [7:41 PM]
Mak, correct but if there are already lots of chains connected between ARK, it will be more appealing to link it through ARK directly
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:41 PM]
As I understand it, ACES could be using any given blockchain as the middle man...
roks0n (deadlock) [7:41 PM]
it doesn’t mean that it can’t be copied tho
arigard [7:41 PM]
But there are no chains connected through Ark atm
That have any real value anyway
roks0n (deadlock) [7:41 PM]
eth and btc are
arigard [7:41 PM]
And they can be connected through any Ark clone.
bangomatic [7:41 PM]
I'd love to hear the Ark team chime in on this discussion
arigard [7:42 PM]
So anyone can come along and make another chain that can instantly overtake Ark at this present time if there isn't a failsafe reason for Ark to be the defacto currency.
rob [ Ark Labs ] [7:42 PM]
https://arkecosystem.slack.com/archives/C2ABRLZB8/p1531762883000422 you can't keep saying things like this as if they are true.
arigard
That have any real value anyway
Posted in #generalToday at 7:41 PM
Blockhunter [7:42 PM]
Interoperability to the moon
mak [7:42 PM]
"it will be more appealing to link it through ARK directly"
Currently Ark is the only mature chain because it's been around longer but the moment persona or some other bridge chain gets listed on an exchange that dynamic is no longer there. So why would you prefer Ark over persona when that happens. That's the question as far as I understand it. (edited)
rob [ Ark Labs ] [7:43 PM]
Persona has other goals, not duplicating Ark goals
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:43 PM]
@bangomatic Hi!
arigard [7:43 PM]
What current sidechain of Ark has real value/position in the crypto market? Persona?
bangomatic [7:43 PM]
hey @Djenny Floro (Ark Tribe)!
mak [7:43 PM]
The blockchain as a transaction medium doesn't care about secondary goals.
It still has all the capabilities that Ark has.
Colby [7:43 PM]
What has value right now? :thinking_face:
rob [ Ark Labs ]
https://arkecosystem.slack.com/archives/C2ABRLZB8/p1531762883000422 you can't keep saying things like this as if they are true.
https://arkecosystem.slack.com/archives/C2ABRLZB8/p1531762883000422
Posted in #generalToday at 7:42 PM
arigard [7:43 PM]
Ark's ecosystem at present is not big enough to be a reason not to just take the tech and start your own.
To think otherwise is ludicrous.
rob [ Ark Labs ] [7:44 PM]
that's a fine opinion
Jarunik [7:44 PM]
it is harder than you think :slightly_smiling_face:
arigard [7:44 PM]
We aren't Eth with multi $100mn + start ups and even if we were, what's currently to stop one of those just overtaking Ark and leaving it behind?
Jarunik [7:45 PM]
i hope some ark clones get really sucessful to be honest :slightly_smiling_face:
Colby [7:45 PM]
Same here!
Jarunik
i hope some ark clones get really sucessful to be honest :slightly_smiling_face:
Posted in #generalToday at 7:45 PM
Blockhunter [7:45 PM]
HODL ROCKET TECHNOLOGY
mak [7:45 PM]
Same here but then there's no reason to hold Ark over something else
arigard [7:45 PM]
i hope so too if there is some reason for Ark to always be there at the top considering it's the Ark platform.
Colby [7:45 PM]
But the thing is that I am wondering, if ark clones get successful, what benefits does it give back to ark
Djenny Floro (Ark Tribe) [7:45 PM]
@Jarunik to create an ecosystem?
mak [7:45 PM]
Right now we have to consider Ark's value not the other bridge chains
arigard [7:45 PM]
But if there isn't a reason for Ark to exist at the top, why are we all holding it?
Colby [7:45 PM]
Haha I think we are all thinking the same :slightly_smiling_face:
arigard [7:45 PM]
It's a terrible business plan
rob [ Ark Labs ] [7:46 PM]
the point of BridgeChains is to allow new projects with no access the market a path to them through Ark, and hence gain value.
Other blockchains connections are through ACES, such as BTC, LTC, ETH, and more coming..
Persona has a way to trade Ark <> Prs
arigard [7:47 PM]
What is to stop them from getting their own exchanges in the future and just using Ark as a stepping stone to becoming their own platform operator?
mak [7:47 PM]
Sure rob, but there's now 10 different projects doing the same and they are faster in development than the ark team is
arigard [7:47 PM]
^
Blockhunter [7:47 PM]
Ark is the Yoda of blockchain and they need a better catchphrase. Better than ark gives no dates or point click blockchain
arigard [7:48 PM]
This attitude seems horribly naive if this is the value proposition.
mak [7:48 PM]
All of us believe in the vision that Ark brought us but I personally am not sure if Ark is the best option to execute that vision in time
arigard [7:48 PM]
The issue is, we don't know what the value proposition is.
mak [7:48 PM]
Other projects seem much faster
rob [ Ark Labs ] [7:48 PM]
if you are into speculation, which it seems you are, then on paper all of your projects with no code are better and have more value than Ark
arigard [7:48 PM]
That's not true at all. lol.
Matthew_DC [7:49 PM]
At the most base level, ARK is a common currency token that is essentially automatically compatible with every bridge chain that is built based on ARK and is optimized for transaction volume and throughput to avoid bloat of other mechanisms introduced by the other chains. That is at the most basic level. By holding the ARK token itself, you will be able to enact the functions of multiple bridged chains both issued by our team and others. You will also be able to utilize the ARK chain as a pegged token to many bridged chains but that process will be transparent to users as it will be done behind the scenes without the user needing to do any functions. To think that someone will fork the code and generate a more effective ARK main chain means you have no confidence in the ARK team as the primary developer of the technology itself. In this case, if we are not and someone pushes a better version of the network, then I would argue maybe they SHOULD be chosen. That is the point of a free and open market. Not to mention the potential for registering and providing snapshot hashes to the main ARK blockchain to provide added security measures to a bridge chain with lower security due to lower market share etc, those are just baseline reasons.
As I mentioned the other day, at face value, consider this. What brings value to Litecoin or Bitcoin or Doge? In essence, ARK is a more effective currency and base network than all of these aforementioned networks with all of the added benefits being added for additional use cases.
roks0n (deadlock) [7:50 PM]
will ark based chains be bridged via arkvm?
goldenpepe [7:50 PM]
They cant be
You'd need the VM on both sides
Matthew_DC [7:50 PM]
I am currently on a conference call and have a lot going on so I can't respond too much.
goldenpepe [7:50 PM]
You can use AIP11's new tx types to do a sort of escrow between chains though i think
mak [7:50 PM]
@Matthew_DC Are you saying that the bridgechains deployed by ark-deployer don't have the same features?
rob [ Ark Labs ] [7:50 PM]
ArkVM is not for bridging chains
goldenpepe [7:51 PM]
It can be
Coinme [7:51 PM]
And ICO's that will join Ark in the future will use it for buying their token.
goldenpepe [7:51 PM]
But both chains will need to be running the VM
Matthew_DC [7:51 PM]
The ARK main chain will have specific methods of allowing token transfer and utilization between chains to include quasi-centralized methods through aces, decentralized aces based intermediary networks, Time locked transfers, among custom built smart contract like logic built into the core technology itself that doesn't make the network susceptible to the bloat and mis-utilization an vulnerabilities of full VM use.
goldenpepe [7:51 PM]
(which the main ark chain wont be)
mak [7:51 PM]
"ICO's that will join Ark in the future will use it for buying their token"
Or any other bridgechain that's listed on exchanges
@Matthew_DC So will all of the bridgechains, no? I could start an ACES node today for persona and it will have no difference from what you describe.
Matthew_DC [7:52 PM]
@mak no, we promised ARK would be open source and everything we build for the core ARK blockchain will be open source.
arigard [7:53 PM]
You can be open source and still protect your value..
Matthew_DC [7:54 PM]
The point of ARK from day 1 has been to create a better base layer blockchain technology and protocol for everyone everywhere to be able to use to create anything they can dream up.
The ARK token is a core payment layer for the ecosystem including any applications we build ourselves, sponsor, partner with, or support.
mak [7:54 PM]
It seems like the team's vision for Ark is as a software product only and there's no business plan for the main chain. Which is fine but it's not explained as such. (edited)
Blockhunter [7:55 PM]
Great to see such active discussions
goldenpepe [7:55 PM]
I think what Matt is trying to portray is this:
A single universal Ark Ecosystem wallet holding ARK that has a nice UI with a list of dapps in the ecosystem
You select a dapp
You send a tx from the wallet using Ark
----------------Everything below this line is transparent to the user-----------------
The Ark transaction has instructions in the smartbridge field
The Ark gets converted to dappCoin via an intermediary like ACES (trustful) or a trustless escrow smart contract
The intermediary received Ark and uses the dappCoin on the dapp chain to do whatever it is the user wanted to do using the instructions in the smartbridge field
The dappchain responds to the request to the intermediary
Intermediary sends an Ark tx with the results of the dapp computation/action in the smartbridge field
---------------Everything above this line is transparent to the user-------------------
After 8+ seconds, user's wallet shows them the result of their interaction with the dapp bridgechain
That's where the value of Ark will come from
The Ark coin will be a universal "omni-coin"
Matthew_DC [7:56 PM]
:this: This
goldenpepe [7:56 PM]
That will instantly shapeshift into bridgechain coins to interact with the bridgechain dapp
mak [7:58 PM]
I understand what your point is and I agree it will work but only as long as none of the bridge chains are on an exchange
when for example persona gets listed on binance the scenario changes
and now either chain can become the backbone of the ark ecosystem
arigard [7:58 PM]
Yes. We see that. But hypothetically what is to stop a bridged Ark chain from becoming bigger than Ark and then going on to become that gateway? At this point it just seems to be hopium that the Ark network will always be the one people look to. But in one year, or two, or five, it might not be the case. What is to stop Ark being just sidelined if another team come along with develop on what Ark has built and propel it forward and take the mantle?
goldenpepe [7:58 PM]
What you say will be a problem only if the utility of the dapp coin is greater than the utility of the ark omnicoin
Would you rather hold a coin that can do one thing and is forever tied to a single chain
arigard [7:59 PM]
But in other crypto's an app becoming sucessfull is a benefit. In Ark's network it could be a negative.
goldenpepe [7:59 PM]
Or would you rather hold a coin that can interact with that single chain and 3232523432 others
arigard [7:59 PM]
But why can't another coin become an omnicoin?
If there are no limitations against it
goldenpepe [7:59 PM]
Why can't another coin become ethereum?
mak [7:59 PM]
"What you say will be a problem only if the utility of the dapp coin is greater than the utility of the ark omnicoin"
Or if it gives out better staking returns etc like persona because of higher inflation rate
goldenpepe [7:59 PM]
if there are no limitations against it
You can literally go on AWS right now and deploy an ethereum clone chain
arigard [7:59 PM]
It can, but an ETH token can't oust ETH
That's the difference. We are giving people an easy route here.
rob [ Ark Labs ] [7:59 PM]
do you often think your children should not surpass you? Or is that the hope?
Matthew_DC [8:00 PM]
Well it's about security, trust, potential vulnerabilities due to added functionality, the ability of the bridgechain team to create interactions and focus on use cases for their token outside of their core use, etc.
But that's the point of open and free markets
goldenpepe [8:00 PM]
There is a solution to your concern @arigard
Matthew_DC [8:00 PM]
What is to stop someone from being better than Bitcoin?
arigard [8:01 PM]
I think all these strawman arguments are fun, but they still aren't adressing the issuel
goldenpepe [8:01 PM]
Instead of having Ark Deployer literally cloning the ark codebase, have it be a turnkey solution to run a layer 2 chain
Matthew_DC [8:01 PM]
You could go fork Ethereum right now and have an exact copy of the capability of the main Eth chain.
goldenpepe [8:01 PM]
bridgechain dapps can be "colored coins"
that are forever tied to the main chain
arigard [8:01 PM]
Yeah but you wouldn't have those businesses on the chain.
goldenpepe [8:01 PM]
but that would introduce bloat
Matthew_DC [8:01 PM]
So you are saying the utility of Ethereum is adoption.
arigard [8:01 PM]
And those businesses won't have the potential to become the main ETH.
Matthew_DC [8:01 PM]
Which is the case for the value of any token.
goldenpepe [8:01 PM]
@arigard It sounds like you want ark to become Ethereum Plasma
arigard [8:02 PM]
I just want an answer.
Matthew_DC [8:02 PM]
How many companies are pulling their ERC20 tokens off of Ethereum because of the issues?
Colby [8:02 PM]
Yeah but correct me if im wrong
goldenpepe [8:02 PM]
There is no answer that will satisfy what you are asking
arigard [8:02 PM]
And i keep getting strawmanned.
Colby [8:02 PM]
Ethereum projects NEED eth for gas
Matthew_DC [8:02 PM]
We talk to people almost every day that are looking to leave Ethereum.
Colby [8:02 PM]
Ark is needed for?
arigard [8:02 PM]
^
Colby [8:02 PM]
This is all I am wondering, where does the ark coin fit into it
I love the idea
goldenpepe [8:02 PM]
@arigard You want ark-based coins to rely on Ark
The team wants the Ark chain to not be bloated
The solution to this is unironically ethereum plasma and sharding
Colby [8:02 PM]
but have been waiting for a while to know how the Ark coin will actually be used
goldenpepe [8:03 PM]
Shards in ethereum are basically "bridgechains"
arigard [8:03 PM]
Ok, and those teams might be big enough and clued up enough to eventually knock Ark from being the de facto omni coin. That's the worry.
If this is in fact the possibility.
Then it should be clear.
mak [8:03 PM]
"You could go fork Ethereum right now and have an exact copy of the capability of the main Eth chain."
@Matthew_DC Ethereum has value because all the dapps live on it which is not true for ark
arigard [8:03 PM]
Because as an investor it worries me, a lot.
I don't know where the value of Ark as an investment is 100% right now.
Jarunik [8:03 PM]
Ark is basically the inverse approach to Ethereum. Eth goes for big one-fits all first and tries to shard ... Ark is creating shards and then combines them
goldenpepe [8:03 PM]
There is no solution to what @arigard and @mak are saying right now
Literally no existing solution
Only proposals like sharding
arigard [8:04 PM]
And all this noise about defensiveness doesn't help. These are legit concerns.
Matthew_DC [8:04 PM]
When was it not clear that if a company comes along and builds a better more used product it could potentially take over market share?
That's how all free markets work.
You can't believe in open source and build and open source product without that risk.
arigard [8:04 PM]
But that isn't the same thing. Ark is literally building THE tools for people to then do that.
mak [8:04 PM]
@Matthew_DC Just to clarify I appreciate the work you guys are doing but I want to make an informed investment decision about holding the ark token
arigard [8:04 PM]
As a platform.
Jarunik [8:04 PM]
yes ... that is the idea how to grow
arigard [8:04 PM]
if you cloned Bitcoin back in the day you were a seperate currency.
Jarunik [8:04 PM]
provide good tools for others to create chains
arigard [8:04 PM]
This is a platform, its totally different.
And what we are discuswsing here is who runs that platform.
Matthew_DC [8:05 PM]
If someone launched an Ethereum chain right now and gained adoption there is a huge potential that all tokens decide to move their ERC20 tokens to the new chain and it becomes the new Ethereum and you have in essence lost all value because Ethereum is not capable of being used on the bridge chain as a currency.
ARK maintains it's value if for no other reason than the pegged value to any chain we personally create to include VM chain, token issuance chain, etc.
arigard [8:05 PM]
If it's built by Ark, does Ark always retain control? if not, why? What happens if Ark ends up building tools for a subsidary project that propels itself above them. Investors will just move to that coin.
Matthew_DC [8:05 PM]
Because it's an open decentralized system.
The problem is people don't actually believe in decentralization if it possibly harms their potential for monetary gain.
rob [ Ark Labs ] [8:06 PM]
we hope bridgechains get popular because that also means more for Ark in many ways.
arigard [8:06 PM]
You can be decentralized without being 100% altruistic. It's not mutually exclusive.
mak [8:06 PM]
@goldenpepe Since you guys claim that there's no solution for this how about I present one which @Matthew_DC can decide if it's useful or not. Make delegate voting for the ArkVM happen on the main chain. So anyone who wants to become a delegate for the VM needs to hold money on the main chain.
arigard [8:07 PM]
It just seems people are being dogmatic about this.
And if this isn't about investment. Why have an ICO?
Matthew_DC [8:07 PM]
Ethereum being the core chain for all ERC20 token based businesses centralizes the industry in a massive way. Not only is Ethereum itself centralized in the way it's mining structure was developed, but it also is centralized in that if the Ethereum network is compromised, thousands of companies assets and business are now compromised.
We don't believe that is the future.
mak [8:07 PM]
I'm not saying that this should be done for all sidechains. Just for the VM and it will be a special case.
Matthew_DC [8:07 PM]
We believe in a different business model.
That has been at the core of every description and explanation I have given from day 1.
arigard [8:07 PM]
Ok and that's fine, but my point is this should be made very clear if it's the case.
From the team officially.
goldenpepe [8:07 PM]
@mak now you're strawmanning me
Matthew_DC [8:07 PM]
Where is it not clear?
goldenpepe [8:08 PM]
I was addressing the fact that the idea that bridgechains shouldnt be independent and should be tied to Ark being in conflict with the Ark team's idea that the main chain should not be bloated with dapps
The only plausible solution to that right now
is Ethereum Plasma
Sharding
yokoama (thefoundry Delegate) [8:09 PM]
Sharting
mak [8:09 PM]
"We believe in a different business model."
I respect that. But it changes the ark's value proposition to just being a source of funding to the ark team and a means of speculation.
goldenpepe [8:09 PM]
Shards in ethereum are like bridgechains but the coins are all erc20s that rely on ethereum
Matthew_DC [8:09 PM]
People said ARK's DPoS mechanism would be a failure when we changed the voting structure because they said it wouldn't be secure enough. It has turned out to be massively secure compared to the centralized cartel run solutions of other DPoS chains. This is another fundamental issue where we believe we have a model that will work and will create value and thousands of use cases for the ARK token in a seamless way for the average user.
goldenpepe [8:09 PM]
and the shard blocks dont interfere or bloat up the "main" eth chain
mak [8:09 PM]
@goldenpepe I'm not suggesting deploying dapps on main chain. Just that the voting should take place there so there is always incentive to keep money on the main chain.
Matthew_DC [8:10 PM]
At no point did we say ARK was gas and have constantly made sure to outline the differences between ARK and Ethereum.
I believe the Eth model is flawed.
goldenpepe [8:11 PM]
The current ethereum model is flawed
If sharding works then it's going to solve a lot of its issues
(i dont hold any ethereum btw)
arigard [8:12 PM]
At no point have we actually had an updated white paper discussing this question in detail, clearly. It's not on the website and if it is it's buried somewhere in a blog post. The fact these discussions keep cropping up is proof of this.
nukacolaplease [8:12 PM]
I think we don't understand clearly what makes Ark important after the launch of the sidechains, Ark will be only an "exchange token"? The sidechain doesn't need Ark for operating
goldenpepe [8:12 PM]
+1 on needing a new whitepaper
Matthew_DC [8:12 PM]
replied to a thread:
This is a means of centralization of the network. Instead, by utilizing a form of pegged bridge chains, we can maintain a similar effect without creating centralization and reliance on 1 chain for others to properly function.
arkenstone [8:12 PM]
I think these things should be clearly written in a new WB and officially made public and promoted
goldenpepe [8:12 PM]
A new whitepaper would clear up so much FUD
pieface [8:13 PM]
Yeah I think a new WP is needed for sure
arigard [8:13 PM]
So don't start going "Oh everybody knows this, it's clear" Show me where on the front page of the website it tells you how the token mechanics will work in the ecosystem? It's not good it being on some powerpoint on a google drive, or hidden in comments in the slack.
mak [8:13 PM]
I though there wasn't going to be a new whitepaper.
arigard [8:13 PM]
It needs to be clear to investors how it works, exactly.
goldenpepe [8:13 PM]
I agree with arigard here
I only know what I know because I live on slack
Matthew_DC [8:13 PM]
The solutions are still in development and there are always opportunities to continue to adapt the model, that's why I have these conversations and ask for feedback regularly, but the core fundamental belief of how open and free decentralized markets should work most likely won't change.
arkenstone [8:13 PM]
Same here
goldenpepe [8:14 PM]
The vast majority of ark holders have no idea
they just bought bc of the cool red triangle
arigard [8:14 PM]
Stop playing cute, this is people's money you are asking for. So at least give them the benefit of being honest that there is no inherent business model reason why Ark will be necessary in the future.
And let them make their decisions.
roks0n (deadlock) [8:14 PM]
I agree, it took me months of following discussion on slack and digging around reddit to get information
arigard [8:14 PM]
With proper information.
mak [8:14 PM]
replied to a thread:
It's centralizing value onto one chain but doesn't bottleneck the ecosystem so I don't see anything being wrong with that.
Matthew_DC [8:15 PM]
replied to a thread:
I'm not arguing with you and I made a clear post here within the last 2 days that our website messaging is shit and needs completely redone.
If the ARK network is compromised or the consensus mechanism of the ARK main net is compromised then all subsequent networks reliant on that consensus would be compromised as well.
mad4thrash [8:15 PM]
In my opinion Ark's value come from (in the future) the fact that by holding one coin I can interact with every bridgechain plus any ACES services
Matthew_DC [8:16 PM]
So what I am saying is that we have to be cautious of these kinds of decisions and ensure that we aren't inadvertently creating attack vectors to take down partners, businesses, and other industries using the technology.
I'm sorry guys, I have to go, but I would love to continue this conversation on Reddit or here at a later time.
mak [8:16 PM]
"all subsequent networks reliant on that consensus would be compromised as well"
^ Correction: only the VM chain will be compromised since I'm not advocating that all bridgechains should vote on the main chain.
Matthew_DC [8:19 PM]
In an isolated case, if we can map it out and vet the concept, I'm more than happy to hear it out and have the conversation.
Solowatch [8:19 PM]
So I think we can all agree an updated Whitepaper is due
Matthew_DC [8:20 PM]
This is a community project and we are shaping pieces of it together as we continue to build. We have already made changes based on community feedback on many occasions.
So I would love to see someone post a proposal to reddit or even as an AIP at some point that we could discuss.
Jarunik [8:20 PM]
If you write a white paper it will be outdated soon :smile:
Solowatch [8:21 PM]
Well a V2 whitepaper shouldn’t be outdated soon
I don’t care about a V1 or V1.5 whitepaper lol
I want a whitepaper for V2 that’s clearly explaining all these concerns that the community has
arkenstone [8:22 PM]
:this:
Solowatch [8:23 PM]
I wrote a few questions down that I’ll post in here later today that @rob [ Ark Labs ] asked for. Please add to it if I missed anything once I do.
arkenstone [8:23 PM]
And I think now it's the time do it. Present it with full package on mainet launch.. (edited)
Solowatch [8:23 PM]
Or PM and I’ll add them before posting
mak [8:25 PM]
Anyways thanks for listening and responding @Matthew_DC. Some of us have been trying to discuss this with the ark team but didn't get much feedback until today.
arigard [8:25 PM]
Yeah +1
arkenstone [8:28 PM]
Alot of early investors are getting worried
submitted by moazzam2k to ArkEcosystem [link] [comments]

Most talked about cryptos in Japan: some results

Hey /cryptocurrency, I wrote a post the other day highlighting that surprisingly Japan accounted for ~60% of BTC trading volumes the other day. Not wanting to miss out on what such a big chunk of the market was talking about I decided to put my Japanese heritage to use and started looking at Japanese language discussions surrounding crypto.
After monitoring over 700 active cryptocurrency discussions daily over the last two weeks I have some results to share!
Note: this work was done as part of a larger research project so I can only share partial results.

Most discussed Tokens

Rank Token Ticker
1 BTC Bitcoin
2 ETH Ethereum
3 XRP Ripple
4 ADA Cardano
5 XEM NEM
6 NEO NEO
7 PAC PACcoin
9 EOS EOS
9 LTC Litecoin
10 USDT Tether
As expected, ADA and NEM are way up there. Suprisingly MONA didn't make top 10. USDT seems to be discussed a lot too. Most interesting is seeing how high PAC is on that list, garnering more discussion than EOS and LTC.

Tokens with the highest growth in interest over the last 2 weeks

Adjusted for Market Cap
Rank Token Ticker
1 TRIG Triggers
2 PAC PACcoin
3 GAME GameCredits
4 EQL Equal
5 ZIL Zilliqa
I'll freely admit I'd never heard of any of these tokens until running this analysis. This does tell us that PAC being highly discussed is a relatively recent phenomenon though.

Other select insights

Disclosure: Of the tokens mentioned I currently hold varying amounts of; BTC, ETH, XRP, ADA, LTC, USDT, NEO, EOS. I do not hold any of the other tokens mentioned and I have no intention of purchasing them within the next 3 months
I'm pretty certain that running this analysis on a semi-regular basis will yield some useful insights over the long run. If the results of this analysis look good and there's enough demand I'll definitely keep it up. PM me if you're interested.
Hope this was interesting!
EDIT: It seems like a few people have been triggered by PAC. FWIW most of the discussion around it was negative and I suspect it's because an error on CMC had it listed as the 3rd largest token a few weeks ago that created a spike in interest. Bitcointalk thread for reference. A bit like how the BitGrail hack created a lot more mentions of Nano or BitConnect collapsing create a surge in discussion around it.
EDIT2: It's late in Asia. I'll try and answer some of the questions tomorrow. I'll publish a report down the line so if you're interested just drop your contact here.
submitted by sumren to CryptoCurrency [link] [comments]

COMO COMPRAR BITCOIN COM CARTÃO DE CRÉDITO NA BINANCE ... Binance Nasıl Kullanılır? Binance ile Altcoin Alımı - YouTube WOOW!! THESE 8 BITCOIN CHARTS SHOW WHAT'S NEXT!! BINANCE us down, Sextorsion, Shitcoins Club and...! BINANCE FUTURES-1 шинэковуудад: Bitcoin-фьючерс 125 хүртэлхи хөшүүрэг Binance bull and bear token, OCO Binance Club - YouTube Binance Bitcoin Exchange Cryptocurrency Billionaire Reveals Bitcoin Predictions for ... ¡Increíble Hack de 7 mil Bitcoins a Binance solo costo 69$!

Get started today! Invite Friends to Binance Futures. You earn 20% your friends save 10% Invite now earn free bitcoin with. best crypto exchange btc earn crypto btc and crypto trading binance futures. ข่าว Bitcoin. Binance ถูกเว็ปเทรดคู่แข่งฟ้องร้องว่ามีส่วนช่วยในการฟอกเงินกว่า 270 ล้านบาท ; Bitcoin มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาท ถูกสร้างเป็นโทเค็นสำหรับ ... Binance es uno de los exchanges o «casas de cambio» por excelencia, con más de 1.400.000 transacciones por segundo se sitúa en uno de los puestos con más volumen del mercado de criptomonedas.. A demostrado que la seguridad es un factor muy importante a tener en cuenta, actuando de forma rapidísima cuando se ha producido algún posible fallo de seguridad. The Bitcoin Club Opportunity. Becoming a member of The Bitcoin Club provides opportunities to work one’s way through a nine-tier 2×2 Bitcoin gifting matrix. Affiliates purchase a matrix position for 0.02 BTC, receiving a commission of 0.04 BTC for filling all six positions. Users can then graduate to a deeper position by paying an ever ... BTC/EUR: Aktueller Bitcoin - Euro Kurs heute mit Chart, historischen Kursen und Nachrichten. Wechselkurs BTC in EUR. Bei mir lief das über Binance und SnapEx, aber bei mir hat sich die SnapEx-App als gefaked herausgestellt. Meinen "Profit" konnte ich dann nicht mehr abheben, erst sollte ich "Steuern" zahlen und dann wurde mir gesagt dass ich innerhalb kurzer Zeit mein Konto mit 3000 USDT aufstocken müsste, als Beweis dafür, dass es sich nicht um Geldwäsche handelt. Ich habe mich geweigert zu zahlen und ... Binance.US, the American affiliate that shares a name with the world’s largest crypto exchange, has joined the Silvergate Exchange Network (SEN), a 24/7 instant settlement network used by some ... Binance cryptocurrency exchange - We operate the worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume Register at Binance from our website and get membership in our CLUB fast growing Binance community. Bitcoin crypto trading. best crypto exchange btc earn crypto btc and crypto trading binance futures . Find out more. Special Club BNB GIVEAWAY 5.000 BNB Lottery subscribe now ! Contact us . BNB WALLET Adress BEP2 only !* Email* Sign up for our email list for updates, promotions, and more. GIVE ... Bitcoin is a pretty tiny club. Beside it, gold looks as capacious as Wembley Stadium. The market value of all bitcoin is just 1-2% of the value of all the gold above ground. Scarcity is a trait of ...

[index] [13206] [21258] [16775] [4877] [10282] [21192] [759] [12594] [3843] [16676]

COMO COMPRAR BITCOIN COM CARTÃO DE CRÉDITO NA BINANCE ...

Binance Club Videos; Playlists; Channels; Discussion; About; Home Trending History Get YouTube Premium ... Buy Bitcoin Directly - Duration: 2 minutes, 3 seconds. 14 views; 1 month ago; 3:41 ... Aprenda como comprar Bitcoin com cartão de crédito na BINANCE BRASIL ! A Binance é uma bolsa internacional de moedas que fornece uma plataforma para a negoci... LEVERAGED TOKEN di FTX (BULL, BEAR, ETHBULL, ETHBEAR): Cosa sono? ETF su Bitcoin e Crypto - Duration: 19:27. The Crypto Gateway - Investire in Criptovalute 1,117 views Binance Üyelik: http://bit.ly/kriptoemrebinanceYeni Çıkan Kitabımı %25 İndirimli Satın Al!: https://goo.gl/eax4bH Kredi Kartıyla kolayca Bitcoin Alın: http ... Los mercados están bastante agitados con los tweets de Trump o por hacks y noticias inesperadas en el crypto y Bitcoin, en este caso un hackeo sopresivo al exchange binance, cobro mas de 7 mil ... Registreren Binance Exchange: https://cryptotips.eu/ga-naar/binance Direct cryptocurrency kopen met iDEAL: https://cryptotips.eu/ga-naar/bitvavo Binance Revi... In todays video we take a look at the Bitcoin price by looking at 8 very cool different charts that are showing what's next for bitcoin and other cryptocurrencies. I am also taking a look at ... #happy24 club #блокчейн #криптовалют #биткойн #bitcoin #бинанс #IEO #launchpad #ланчпад #блокчейн #криптовалют #биткоин #bitcoin # ... Binance Bitcoin Exchange Sàn giao dịch tiền mã hoá Binance - Chúng tôi là sàn giao dịch Bitcoin và Altcoin với khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới. ★ Tải ... CZ, founder and CEO of Binance, is LIVE with us to answer ALL your questions regarding bitcoin, binance, and cryptocurrency in 2020! [This is NOT sponsored!]...

#